Werkingen in Tutti

“ Tutti “ is een nieuw sociaal-cultureel ontmoetingscentrum van Sant’Egidio.

Het is gelegen in Merksem en wil er een open deur zijn voor personen allerhande die in de buurt wonen of omstreken.  De naam “ Tutti “ verwijst naar de nieuwste encycliek van paus Franciscus: “ Fratelli Tutti “ over broederlijkheid en sociale vriendschap.

In het voormalige theatercomplex “ Zaal Bart “ worden allerhande activiteiten georganiseerd om de buurtbewoners en anderen te integreren in dit nieuwe project.  We trachten te antwoorden op vragen en noden die leven bij de mensen, in samenwerking met de Stad Antwerpen en vele andere organisaties in de wijk.

Koffie en vriendschap

Tutti voor ouderen

Al wie “Tutti “ wil leren kennen en graag contact maakt met andere buurtbewoners, is van harte welkom op onze gezellige momenten van “ Koffie en vriendschap “.

Elke woensdagvoormiddag tussen 10-12u en elke zaterdag van 14-16u staan onze deuren open. “Koffie en vriendschap“ omdat een lekkere kop koffie deugd doet en vriendschap nog veel meer!

werkingen tutti

Taaloefenkansen

Tutti voor nieuwkomers

Driemaal per week organiseert Tutti “oefenkansen” voor nieuwkomers die zich willen bekwamen in de Nederlandse taal.

  • Dinsdag van 10u – 12u
  • Donderdag van 10u – 12u
  • Zaterdag van 13.30u – 15.30u

De nadruk ligt op activiteiten en workshops (kookworkshops, fiets- of tuinateliers, conversatielessen,…) in een vriendschappelijke en gastvrije sfeer.  Tutti wil bijdragen aan de droom dat niemand zich “vreemdeling” hoeft te voelen.

De oefenkansen zijn gratis. Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven. Ook vrijwilligers om de Oefenkansen te begeleiden zijn van harte welkom.

Tijdens de zomervakantie gaan de taaloefenkansen enkel op zaterdag van 13.30u – 15.30u door. 

werkingen tutti

School van Vrede

Friends – Youth for Peace – Tutti voor kinderen en jongeren

Ook wie jong is en vol energie en enthousiasme zit, neemt deel aan het grote verhaal van “ Tutti “.

Kinderen van 6-12 jaar en jongeren komen samen in de school van vrede. Jongeren helpen kinderen waar nodig met schoolwerk of geven extra uitleg en ondersteuning bij leermoeilijkheden. Maar er wordt ook samen gespeeld en veel plezier gemaakt. Zo leren kinderen samen opgroeien in een klimaat van vriendschap en respect voor iedereen.

Friends is de groep adolescenten van 12-16 jaar. Zij komen samen in alle diversiteit van de wijk en bezoeken ouderen in een nabijgelegen dienstencentrum.

Jongeren van 16-25 jaar zijn deel van de grotere internationale beweging Youth for Peace van Sant’Egidio die zich inzetten voor meer solidariteit en vrede.

werkingen tutti

Amici

Tutti voor personen met een beperking

Amici is de groep binnen Sant’Egidio van personen met een beperking, want niemand is ooit te zwak of te klein om te helpen. De “ Amici “ helpen met hun spontane, expressieve vriendschap en maken wekelijks kunstwerken in het atelier. Ook gaan de ” Amici ” samen ouderen bezoeken in een vriendschappelijke en spontane sfeer. Zo willen ze niemand alleen laten.

werkingen tutti

Gebed en vieringen

Tutti voor iedereen

Sant’Egidio wil overal waar ze aanwezig is ook een plek aanbieden voor gebed en innerlijke verrijking.

In Merksem gaat het avondgebed door elke dinsdag om 19u en elke zaterdag om 16u is er een eucharistieviering. Steeds in de St.-Bartholomeüskerk.

Iedereen van harte welkom!

werkingen tutti